Δεξαμενή στις εγκατστάσεις της Αργώ στην Κάλυμνο

Η ΑΡΓΩ Α.Ε., μία αμιγώς Ελληνική Εταιρεία Πετρελαιοειδών με έδρα το νησί της Καλύμνου, είναι αποτέλεσμα μίας μακράς ιστορίας την οποία χάραξε από το 1930 ο Αντώνιος Ποθ. Ψαρομπάς. Την περίοδο εκείνη δραστηριοποιήθηκε με το γενικό εμπόριο και υπήρξε από τους πρώτους που ασχολήθηκαν με την εμπορία καυσίμων στο Βόρειο Συγκρότημα των Δωδεκανήσων πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διάθεση πετρελαιοειδών προϊόντων ξεκίνησε την εποχή εκείνη με βαρέλια και δοχεία. Παρά τις αντίξοες συνθήκες της εποχής, κατόρθωσε να επιβιώσει, να πορευθεί κερδοφόρα και να παραδώσει το όραμα του στα αγόρια της οικογένειας, Ποθητό και Μιχαήλ Αντ. Ψαρομπά.


Το έτος 1959 η δεύτερη γενιά αναλαμβάνει τη διαχείριση όλης της οικογενειακής δραστηριότητας, την πρακτόρευση εμπορικών πλοίων, την εμπορία ξυλείας, την εμπορία καυσίμων, υγραερίου και λιπαντικών. Το 1966 ο μεγαλύτερος των δύο αδελφών Ποθητός Αντ. Ψαρομπάς δημιουργεί την πρώτη δεξαμενή αποθήκευσης υγρών καυσίμων στο Λαφάσι Καλύμνου για να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες του ανερχόμενου ναυτιλιακού στόλου της περιοχής που ασχολείται κυρίως με τη σπογγαλιεία. Το έτος 1976 ολοκληρώνεται η πρώτη εγκατάσταση, ενώ στις αρχές του 1984 εξαγοράζεται στα Γιαννοχώραφα Καλύμνου δεύτερη εγκατάσταση αποκτώντας τη δυνατότητα αποθήκευσης και εμπορίας μεγαλύτερων ποσοτήτων και περισσότερων προϊόντων.

Η επιτυχής επιχειρηματική δράση των δύο αδελφών στο τομέα της ενέργειας αποτελεί πυλώνα περαιτέρω ανάπτυξης και έτσι στις 17 Οκτωβρίου 1984 ιδρύεται η ΑΡΓΩ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ.

Εκτιμώντας τη ζήτηση της αγοράς, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, εξελίσσεται σε μια δυναμική εταιρεία με πωλήσεις σε ένα ευρύ φάσμα πελατών. Το 1995 γίνεται επέκταση της δεύτερης εγκατάστασης, ενώ το 1998 η ΑΡΓΩ Α.Ε. καινοτομεί κατασκευάζοντας το Δ/Ξ – Ο/Γ (Δεξαμενόπλοιο – Οχηματαγωγό) Χρυσάνθη. Με τη ναυπήγηση του Δ/Ξ – Ο/Γ Χρυσάνθη εγκαθιδρύονται πανελλαδικά νέα δεδομένα στη διακίνηση και εμπορία καυσίμων στο νησιωτικό χώρο του Αιγαίου και έτσι η εταιρία αρχίζει να αναπτύσσεται δημιουργώντας δίκτυο πρατηρίων στα νησιά των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου. Την ίδια περίοδο ιδρύεται υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Με την είσοδο της ΑΡΓΩ Α.Ε. στην αγορά της Βόρειας Ελλάδας το δίκτυο πρατηρίων αυξάνεται σημαντικά και η παρουσία της γίνεται αισθητή σε Βορρά και Νότο.


Το 2000 η Αργώ εγκαινιάζει ένα σύγχρονο σταθμό εφοδιασμού πλοίων, μπαίνοντας ενεργά στο χώρο των διεθνών πετρελεύσεων (international bunkering), ενισχύοντας παράλληλα την εξαγωγική δραστηριότητα της παραμεθορίου. Το 2004 ολοκληρώνεται ιδιόκτητο λιμάνι στα Γιαννοχώραφα Καλύμνου και το 2011 ακολουθεί περαιτέρω επέκταση της ανατολικής εγκατάστασης.

Τον Ιούλιο του 2012 η ΑΡΓΩ Α.Ε. έρχεται αποκλειστικά στην ιδιοκτησία της οικογένειας Ποθητού Αντ. Ψαρομπά. Με τη δυναμική παρουσία της τρίτης γενιάς, η οποία έχει ήδη εμπλακεί στην επιχειρηματική δράση της οικογένειας από το 1990, η εταιρεία συνεχίζει την επιτυχή πορεία που έχει χαραχθεί από τον ιδρυτή της και έτσι ολοκληρώνει ένα από τα καινοτόμα και φιλόδοξα σχέδιά της, την εδραίωση της ΑΡΓΩ Α.Ε. ως φυσικού προμηθευτή (physical supplier) ναυτιλιακών προϊόντων στη διεθνή ναυτιλία μετατρέποντας τη Κάλυμνο σε κόμβο πετρελεύσεων ποντοπόρων εμπορικών πλοίων (bunkering hub) διεθνούς εμβέλειας.

Στιγμές Αργώ

Σήμερα

Oλοκληρωμένη ελληνική εταιρεία στον ελληνικό ενεργειακό χώροΣυνέχεια

Ασφάλεια & Περιβάλλον

Bunkers

Η ΑΡΓΩ Α.Ε. οραματίζεται ένα καλύτερο αύριοΣυνέχεια

Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη

H Αργώ στο Καστελόριζο

Στηρίζουμε τις απομακρυσμένες περιοχές του τόπου μας.Συνέχεια