Γνωρίζοντας καλά τον τομέα της ναυτιλίας, δημιούργησε το έτος 2000 ένα σύγχρονο σταθμό εφοδιασμού εμπορικών πλοίων (bunkering station) στην Κάλυμνο, που θεωρείται κομβικό σημείο για την εμπορική ναυτιλία της Ανατολικής Μεσογείου. Τα εμπορικά πλοία μπορούν να εφοδιάζονται με πετρέλαιο ναυτιλίας (Marine Gas Oil – M.G.O.) από την ΑΡΓΩ Α.Ε. χωρίς να αποκλίνουν (short deviation) πολύ από τη πορεία τους.


Λόγω της αυξημένης ζήτησης της αγοράς, το 2012 προχώρησε σε σημαντική αναβάθμιση των υποδομών του σταθμού ώστε τα πλοία να εφοδιάζονται πλέον και με πετρέλαιο μαζούτ (marine fuel oil – M.F.O). Είναι η πρώτη εταιρία πετρελαιοειδών στην Ελλάδα που για την ανάμειξη (blending) του μαζούτ (main product) με το πετρέλαιο ναυτιλίας (cutter) χρησιμοποιεί εργοστασιακής κατασκευής αυτοματοποιημένου τύπου αναμείκτη (automated blending unit).

Για τον εφοδιασμό των πλοίων του εξωτερικού η ΑΡΓΩ Α.Ε. έχει τη δυνατότητα παράδοσης του πετρελαίου κατευθείαν από την προβλήτα των εγκαταστάσεών της με εύκαμπτο αγωγό (ex pipe). Για την πρυμνοδέτηση ή πλαγιοδέτηση των πλοίων στις προβλήτες των εγκαταστάσεων χρησιμοποιείται το Ρ/Κ Αντώνιος. Επίσης τα πλοία μπορούν να εφοδιαστούν στο αγκυροβόλιο της Καλύμνου με το Δ/Ξ Αντώνιος.

Όλες οι διαδικασίες πρακτόρευσης των πλοίων εκτελούνται από ναυτικό πράκτορα της εταιρίας μας και έτσι εγγυάται η ομαλή διεξαγωγή πάσης φύσεως εμπορικής και μη προσέγγισης του πλοίου στο σταθμό μας τα οποία μπορούν να απολαύσουν μία ολοκληρωμένη γκάμα ναυτιλιακών και πρακτοριακών υπηρεσιών και να συνεχίσουν το όσο το δυνατόν γρηγορότερα για τον προορισμό τους.


Στιγμές Αργώ

Bunkering
Εσωτερική αγορά

Καύσιμα Αργώ

Τα καύσιμα πληρούν όλες τις τελευταίες προδιαγραφέςΣυνέχεια

Yachting

Λιπαντικά Αργώ

Argo Marine - Καύσιμα και λιπαντικά υψηλής ποιότηταςΣυνέχεια